سرزمین خورشید
صدا : فرشاد جمالی
آهنگساز : تهمورس پور ناظری
ناشر : سروش
تاریخ انتشار : اسفند 89
11 Tracks
Tracks
سير نمي شوم ز تو( شاعر : مولانا )
حيران( شاعر : مولانا )
آواز مجنون( شاعر : پرتو کرمانشاهي )
بگذار و بگذر( شاعر : حميد مصدق )
شور کمانچه( )
رقص خيال ( شاعر : مولانا )
جان جان( شاعر : مولانا / عطار )
آواز بوم و بر( شاعر : اخوان ثالث )
ايران( حسين منزوي )
سرزمین خورشید
دیار مهر
صدا : فرشاد جمالی
آهنگساز : تهمورس پور ناظری
ناشر : سروش
تاریخ انتشار : شهریور 85
9 Tracks
خورشید( شاعر : اقبال لاهوری )
ترنگ( تکنوازی تار )
آوازبر تاک افلاک( شاعر : مولانا )
امید( شاعر : نواب صفا )
آواز سمندر( شاعر : مولانا )
ساقی( شاعر : مولانا )
حیرت( گروه نوازی )
نمی دانم( شاعر : مولانا )
نوا( تکنوازی تار )
آواز غم تو( شاعر : مولانا )
در طلب( شاعر : مولانا )